Energetika

Briuselis nepadeda Lietuvai mažinti energetinės priklausomybės| 2014-10-28 |Spalio 23–24 d., Briuselyje susirinkę ES šalių vadovai sutarė dėl klimato ir energetikos tikslų 2030-iesiems metams. Tokioms šalims kaip Lietuva, kurios pasižymi ypač didele energetine priklausomybe nuo importo, pasiektas susitarimas yra per silpnas, kad būtų gera žinia.
Kokia bus ES klimato ir energetikos politika po 2020-ųjų?| 2013-09-18 |Šią savaitę, rugsėjo 19-20 d., Vilniuje susirinkę ES energetikos ministrai aptars klimato ir energetikos tikslus 2030-iesiems metams. Nors sprendimų priiminėjama nebus, tačiau jau dabar svarbu stebėti šalių ir suinteresuotų grupių pozicijas, kad Europos energetikos laivas judėtų visuomenei naudinga kryptimi. Tokioms šalims kaip Lietuva, kurios pasižymi ypač didele energetine priklausomybe nuo importo, ES klimato ir energetikos politika ilgalaikėje perspektyvoje yra itin karštas klausimas.
Skalūnai Europoje: barbarizmas ar energetinė nepriklausomybė?| 2013-09-10 |Pasaulyje, ypač JAV, hidraulinis plėšymas siekiant išgauti skalūnų dujas taip išplito, kad net juokaujama, jog dabar trys neišvengiami dalykai yra mirtis, mokesčiai ir ...hidraulinis plėšymas. Diskusijų ir viešų debatų šia tema vyko mažai, skalūnų dujos visuomenei buvo pateikiamos kaip energetinė revoliucija, žalioji inovacija ir ekonominis atsigavimas, o tam besipriešinančios vietinės bendruomenės – tamsuoliai luditai, nesuprantantys investicijų ir energetinės nepriklausomybės svarbos.
Piliečių laiškas dėl skalūnų dujų Lietuvoje | 2013-06-14 |Piliečių laiškas Prezidentei, Premjerui ir Seimo nariams dėl skalūnų dujų gavybos ir žvalgybos Lietuvoje.
Europos Greenpeace vadovas Jorgo Riss: “skalūnų dujos yra didelis burbulas”| 2013-06-09 |Publikuojame Eglės Digrytės iš “15min” interviu santrauką su nevyriausybinės organizacijos “Greenpeace” Europos padalinio vadovu Jorgo Riss, kuriame jis kalba apie Europos energetikos iššūkius ir kokie sprendimai būtų geriausi visuomenei. Pasak jo, iškastinio kuro importas Europos Sąjungai kainuoja daugiau nei milijardą eurų per dieną, ir jis siūlo šiuos pinigus ne atiduoti Rusijai ir Artimiesiems Rytams, o investuoti į atsinaujinančių išteklių energetiką.
Energetinės (ne)priklausomybės paieškos: kaip nuo meškos neužtaikyti ant drakono? | 2013-04-30 |Darbo grupei pateikus išvadas dėl Visagino atominės elektrinės, Lietuvoje atgijo viešos diskusijos ir dėl naujos atominės elektrinės, ir dėl Lietuvos energetinės ateities bendrai. Ypač įdomu buvo stebėti Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus retoriką, kurią visi interpretavo skirtingai. Vieną dieną atrodė, kad atominę statysime, kitą dieną jau tuo buvo abejojama.
“Ne” reiškia „Ne“ atominei Lietuvoje| 2012-10-22 |Spalio 14 d. kartu su rinkimais į Seimą vyko ir patariamasis referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Referendumas laikomas įvykusiu, nes jame dalyvavo daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių rinkėjų. Tai faktas. Oficialiai faktu laikoma ir tai, kad dauguma balsavusių pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybas Lietuvoje. Referendume dalyvavo 52 proc. rinkėjų, prieš atominę pasisakė 63 proc. balsavusių rinkėjų.
VAE statybos – užsitesęs hipnozės seansas tautai | 2012-07-30 |2012 m. liepos 17 d. Seimas pritarė konsultacinio referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos idėjai ir spalio 14 d. referendumas įvyks. Kiekvieno Seimo nario, balsavusio už referendumą, vidiniai motyvai turbūt patys įvairiausi, tačiau istoriškai fiksuojame faktą, kad Seimas nedrįso dar labiau erzinti jau suerzintos pilietiškai aktyvios visuomenės dalies, kurie turi kitokią viziją dėl Lietuvos energetinio saugumo ir naujos atominės elektrinės statybas traktuoja kaip kilpą ant Lietuvos valstybės kaklo.
10 priežasčių, kodėl negalima tvirtinti VAE koncesijos sutarties | 2012-05-16 |Politinė partija „Lietuvos Žaliųjų sąjūdis“, bendradarbiaudama su Lietuvos Energetikos konsultantų asociacija bei Žaliosios politikos institutu, atkreipia Lietuvos Respublikos Seimo narių dėmesį į daugiausia abejonių keliančius VAE „verslo plano“ teiginius, iš esmės klaidinančius Lietuvos visuomenę.
Sprendimas nestatyti VAE turėtų būti priimtas nedelsiant| 2012-04-30 |2012 m. balandžio 17 d. DELFI rašė, jog galutinis sprendimas dėl VAE bus priimtas tik 2015 m., o iki tada bus atliekami tik parengiamieji darbai, jei Seimas pritars koncesijos sutarties projektui, kurį parafavo Vyriausybė ir „Hitachi“. Kodėl Seimas turėtų nepritarti ir taip galutinai padėti tašką laiką eikvojančioms diskusijoms dėl branduolinės energetikos plėtojimo Lietuvoje?
A. Sekmokas meluoja. Pastačius atominę atsinaujinančiai energetikai vietos liktų mažai| 2012-04-11 |Š.m. balandžio 4 d. Seime vykusiame „Energetikos forume“ ministras A. Sekmokas gynė Visagino atominės elektrinės (VAE) projektą, tačiau nė vienas jo argumentas manęs neįtikino. Negana to, iš forume dalyvavusių politikų, kurie užtikrintai pasisakė už VAE, sklido prieštaringi argumentai, kas man sukėlė nepasitikėjimą ir abejonių, ar jie supranta, ką daro. Kaip rinkėja esu - ir visa Lietuvos visuomenė yra - politikų ir "akcininkė", ir "klientė", todėl tokiais gyvybiškai svarbiais klausimais, kurie apspręs Lietuvos ateitį maždaug 60 metų į priekį, visuomenė privalo pasisakyti garsiai. Jei manęs neįtikina politikų argumentai, jaučiu pareigą paaiškinti kodėl.
Tik monstrai gali statyti monstrus, arba kodėl palaikau Tautos referendumo dėl AE idėją | 2012-04-02 |Straipsnių nerašau jau kurį laiką. Paskutinį komentarą savaitraščiui „Atgimimas“ parašiau prieš maždaug ketverius metus. Nesiruošiau tapti etatine komentatore, todėl pajutusi, kad nebeturiu ką daugiau pasakyti, ramiai atsisveikinau su šiuo ritualu. Įsikarščiavus diskusijoms apie naujos atominės elektrinės statybas, nebegaliu savo argumentų išlaikyti privačiame diskurse, ypač kai matau kaip atominės elektrinės tema bereikalingai priešina žmones, kurie siekia to pačio tikslo – Lietuvos energetinės nepriklausomybės.
"Anti-atominis" pavasaris | 2012-03-19 |Lietuvos Žaliųjų sąjūdis 2012 m. sausio 27 dieną surengė tarptautinę konferenciją, skirtą energetikos vystymo perspektyvoms mūsų regione aptarti. Konferencijoje dalyvavo apie 150 žmonių, tarp kurių buvo Europos parlamento, Lietuvos bei Latvijos Seimo narių.
Atominiai klystkeliai| 2012-03-19 |Investicijos į atsinaujinančią energetiką kuria darbo vietas ir turtingesnę visuomenę. Investicijos į branduolinę energetiką kuria grėsmes mums – skolas mūsų vaikams ir radioaktyvias atliekas mūsų vaikaičiams. Šiame sraipsnyje Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius apžvelgia argumentus, kurie pagrindžia, jog atominė energetika nėra saugi, draugiška aplinkai ar pigi, o Visagino atominė elektrinė neturi nieko bendro su Lietuvos energetinio saugumo didinimu.
Karolio Makricko straipsnio „Vėjas ar atomas?“ santrauka | 2009-11-14 |Žurnalo „Valstybė“ žurnalistas Karolis Makrickas analizuoja vėjo energijos panaudojimo galimybes Lietuvoje ir daro išvadą, jog Lietuvai reikia aiškiai pasakyti „ne“ branduolinei energijai, kuri yra ir brangesnė, ir nesaugi. Vėjo energijos eksplotavimas protingesnis kelias Lietuvai, siekiančiai energetinės nepriklausomybės. Tai padėtų sukurti naujų darbo vietų ir stipriai įsitvirtinti kaip naujos „žalios“ ekonomikos kūrėjais.
Saulės energetika - galimybė kiekvienam| 2009-08-21 |Saulės energijos išteklių naudojimas svarbus siekiant mažinti klimato kaitą, aplinkos taršą bei didinti energijos tiekimo saugumą, nepriklausomybę nuo importuojamų energijos išteklių, plėtoti naują pramonės šaką bei kurti darbo vietas. Apie tai rašo Edita Milutienė iš Lietuvos saulės energetikos asociacijos.
Atominės elektrinės Lietuvai nereikia| 2009-07-04 |Vienas iš svarbiausių klausimų G-8 susitikime buvo energetinis saugumas. Kaip atskleidė G8 energetinio saugumo komunikatas, naftos, dujų ir anglies pramonėse buvo planuojamos naujos investicijos. Taip pat numatyta plėsti ir atominės energijos išgavimą. Neseniai žurnalas „ecologist“ paskelbė atominių elektrinių perspektyvų tyrimą ir kėlė klausimą, ar reikia Didžiajai Britanijai vystyti naujas atomines elektrines.
| atgal | į viršų | spausdinti |